Bruk ballbingen - men husk å rydde

Postet av Sørum IL den 26. Apr 2021

Vi er veldig glade for å ha fått Stomperudbingen på plass, og vi er strålende fornøyde med å se så mye aktivitet der. Barn og unge (og voksne) som leker og koser seg og har det gøy, med og uten ball.

Men vi setter stor pris på om alle som benytter den husker på å rydde opp etter seg. Det inkluderer å sette benker o.l tilbake på plass hvis man flytter på det. Vi oppfordrer også til å la benker stå på utsiden av bingen, det er ganske mye jobb å måtte rydde det tilbake når noen har hatt det gøy.

Bingen er åpen for alle, men av hensyn til naboer er det ikke tillatt med ballspill o.l. etter kl. 22:00

Men til alle; fortsett å bruk bingen, det er derfor den er der!


0 Kommentar

Årsmøte Sørum IL

Postet av Sørum IL den 22. Apr 2021

Årsmøtet i Sørum Idrettslag avholdes torsdag 27. mai kl. 19:00, digitalt på Teams.


Dersom det skulle komme endringer i restriksjonene innen 20. mai som gjør det mulig å avholde fysisk møte, kan dette møtet endres med en ukes varsel.

Følg med her på www.sorumil.no og våre facebook-sider for sakspapirer.


Vel møtt!


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmM4NTNiNjItYjJkOS00YjkwLWJlMTYtYTAzYzZlNWQxNWQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bbf77a8f-7fa8-45a0-81db-7ad345a349c0%22%2c%22Oid%22%3a%226d968d6e-7a86-4bcd-97e4-95e7610123b9%22%7d


0 Kommentar

Stolpejakten i Sørum er i gang!

Postet av Sørum IL den 18. Apr 2021

Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle; inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller de som rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i byen og distriktet.

Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike kommuner. Stolpene kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en applikasjon på mobilen, slik at man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med. 

Sørum IL har bidratt til utplassering av stolper i Sørum. 

Bli med på stolpejakt da vel!


0 Kommentar

IDRETTSLEKER 2021 - Påmelding åpen

Postet av Sørum IL den 18. Apr 2021

Det blir idrettsleker i år igjen! Alle barn fra 1. - 7. klasse er velkommen til årets idrettsleker, som i år heter Landslagest friidrettsskole. 
Til tross for Corona-pandemien vil Sørum IL også i år gjennomføre idrettsleker, om enn på en litt annerledes måte enn tidligere år. Arrangementet vil til enhvert tid overholde myndighetenes regler knyttet til smittevern, både med tanke på avstand mellom deltakere og hygiene. Vi er litt usikker på hvordan vi skal håndtere matservering under arrangementet, men vi skal nok finne en god løsning. 
Tid: 23.06 - 25.06 kl 09:00 -15:00. 
Sted: Stomperud stadion (Idrettsplassen i Lørenfallet) 
Påmeldingsfrist: 01.06.2021 Pris: 900 kr for første barn, 600 kr for søsken utover dette. 
Det er begrenset med plasser, så her er det førstemann til mølla.

https://www.deltager.no/Landslagetsfriidrettsskole/participant/arrangement.aspx?id=340021#init

0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline