KRAV OM POLITIATTEST

Alle som jobber med barn i idrett må ha godkjent politiattest. Se informasjon på Norges idrettsforbund om hvordan søknaden skal leveres. I Sørum IL er det leder av idrettslaget som skal underskrive på politiattesten før den sendes inn. Når godkjenning foreligger skal den fremvises til leder av idrettslaget. En politiattest varer i 3 år.

Skjema laster du ned her


Levert avIdrettenOnline