Velkommen til Lørenfallet!


Sørum ILs klubbhus, foreningshus og idrettsanlegg ligger sentralt i Lørenfallet. 

Vår besøksadresse er: 

Sørum Idrettslag

Lørenveien 3

1923 Sørum


Du kan kontakte oss på  epost: idrettslag@sorumil.no

www.sorumil.no

www.facebook.com/Sorumil


Idrettslagets leder: Øyvind Moltke-Hansen : 971 85 066