Fotballanlegg

Vi har to fotballbaner, øvre bane som ligger ved klubbhuset, og nedre bane som ligger på motsatt side av veien.

Fom September har vi I tillegg en ballbinge med kunstgressdekke.