Foreningshuset

Sørum IL eier et foreningshus med flotte lokaler som leies ut til møter og selskaper.


Foreningshuset forvaltes av Foreningshusets vel, og informasjon samt mulighet for booking foretas på følgende side:


https://www.foreningshuset.org/

Mail: Foreningshuset.lorenfallet@gmail.com