VÅRE VERDIER

Sørum IL er opptatt av hvordan vi oppfører oss i møte med andre, både i og utenfor idrettsbanen. Vi ønsker et idrettsmiljø som skaper glede, mestring og samhold for våre medlemmer. Et miljø der nye medlemmer vil søke seg til og føle seg velkommen i. Idrettslaget har valgt å vektlegge tre verdier som må stå sterkt i gruppene, både hos utøverne, trenerne, foreldrene og andre involverte. Det er viktig at man har disse verdien med seg i møte med idretten.