REGLER I SØRUM IL


I Sørum IL har vi utarbeidet noen spilleregler for hvordan vi ønsker at vi skal være mot hverandre. I til ligger idrettens barnerettigheter samt fair play prinsippene til grunn for våre aktiviteter.

• Spilleregler for Sørum IL

• Trivselsregler ifm aktivitet

• Foreldrevettregler

• Fair play prinsippene

• Idrettens barnerettigheter


SPILLEREGLER FOR SØRUM IL

Våre spilleregler er en rettesnor for den oppførsel vi forventer av våre utøvere, trenere, foreldre og frivillige når de bærer Sørum IL logoen på brystet.

• Vi er høflige og hilser på hverandre når vi møtes.

• Vi heier på hverandre, og gleder oss over egne og andres prestasjoner.

• Vi gir hverandre konstruktive og velmenende til bakemeldinger.

• Vi har en åpen kommunikasjon og tar opp konflikter med den det gjelder.

• Vi er stolte av idrettslaget vårt, og bærer vår Stomperud-logo med stolthet.

• Vi respekterer og følger de regler som er utarbeidet for idrettslaget vårt.

• Mobbing og trakassering tolereres ikke.

• Vi bidrar til at alle skal oppleve samhold, mestring og glede på idrettsbanen


# Spille hverandre godeTRIVSELSREGLER I SØRUM IL

Alle våre utøvere skal settes inn i og følge våre trivselsregler når utøver aktivitet i regi av Sørum IL.

• Møt forberedt og presis til trening.

• Lytte når treneren snakker.

• Gjøre som treneren sier.

• Ha fokus og vis innsats, du er her for å trene.

• Vær en god venn både på og utenfor idrettsbanen.

• Gi beskjed hvis du må forlate treningen.

• Vi skal ha det gøy på trening.


#Gøy Sammen


FORELDREVETTREGLER I SØRUM IL

Sørum IL ønsker engasjerte foreldre som er interessert i barnas aktiviteter, og som ofte er med på kamper og konkurranser. VI ønsker videre at foreldrene er inkluderende og fokuserer på gruppen fremfor enkeltindividet. Ved å hjelpe og oppmuntre hverandres barn er du med på å skape et positivt miljø.

• Vær gode rollemodeller og vis barna god folkeskikk.

• Gi oppmuntring til alle utøvere under kamp/konkurranse og trening.

• Gi oppmuntring både i medgang og motgang – IKKE gi kritikk.

• Vis respekt for det arbeidet idrettslaget, trenere og dommere gjør.

• Møt opp på trening og kamper/konkurranser – barna ønsker det.

• Vi har en åpen kommunikasjon og tar opp konflikter med den det gjelder.

• Ikke publiser bilder og navn av andre barn uten samtykke.

• Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy.


IDRETTENS BARNERETTIGHETER

Idrettens barnerettigheter setter barnas behov i sentrum, og uttrykker de verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge. Sørum idrettslag sine aktiviteter drives i henhold til idrettens barnerettigheter.

Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.
FAIR PLAY PRINSIPPENE

Fair Play skal beskytte idrettens verdier, bidra til å holde sporten ren for juks og sikre at idrettsmiljøet er preget av trygghet og respekt. Alle involverte i idrettsmiljøet skal føle at deltakelse i idretten gir dem noe tilbake, enten det er som tilrettelegger, tilskuer eller aktiv. Fair Play skal vises gjennom positive og konkrete handlinger.

1. Du skal trene og konkurrere med godt humør.

2. Du skal behandle konkurrentene med respekt.

3. Du skal hjelpe skadet deltaker uansett lag eller klubb.

4. Du skal ikke kritisere andre deltakere eller dommere.

5. Du skal takke motstandere etter konkurransen


#Folkeskikk