VISJON OG FOKUS I SØRUM IL"Klubbhuset"

 

 

Vår visjon er at vi skal være idrettslaget for alle!


Idrettslaget har vært igjennom et generasjonsskifte de senere årene, og for å sikre en felles identitet og retning i laget har vi nylig kjørt en prosess for å revitalisere/utarbeide vår visjon, vår forretningside, våre verdier og våre spilleregler.


Sørum idrettslag skal være Idrettslaget for alle. Med engasjement og frivillighet skal vi skape mestring, idrettsglede og samhold gjennom ulike aktiviteter i nærmiljøet.
Vi skal drive og videreutvikle Sørum IL ved å fokusere på våre strategiske føringer:

  • Vårt verdigrunnlag - mestring - idrettsglede - samhold - skal ligge tilgrunn for alt vi foretar oss.
  • Sørum IL skal være et lavterskel fleridrettslag, og tilrettelegge for organiserte og uorganiseret aktiviteter for alle.
  • Idrettslaget skal legge til rette for et godt samspill på tvers av grupper og alderstrinn.
  • Treningstilbudet skal koordineres slik at deltakelse i flere aktiviteter er mulig.
  • Sørum IL skal være et naturlig sosialt møtested i lokalsamfunnet.
  • Idrettslaget skal tilrettelegge for miljøvennlig og bærekraftig utnyttelse av bygdas natur (gjennom utbygging og vedlikehold av tur- og løypenettverket).
  •  Frivilligheten står sentralt i Sørum IL
  • Sørum IL skal legge til rette for at alle med verv i idrettslaget får den utdanningen som behøves.
  •  Idrettslagets kultur inkluderer Fair play prinsippene som i sin enkelhet er folkeskikk.