Påmelding til stevner


Alle utøvere må selv melde seg på stevner før fristens utløp.

Gå inn på iSonen.

Første gang må det opprettes brukernavn og passord.

Søk etter aktuelt arrangement og meld utøver på i de øvelsene som man ønsker å være med på.

Før utøver får litt erfaring er det lurt å melde seg på i kun noen få øvelser.

Velg ut det utøveren har mest lyst til.

For stevner arrangert av andre klubber påløper det en påmeldingsavgift. Avgift for påmelding og etteranmelding blir betalt av friidrettsgruppa da systemet er lagt opp slik. Klubben dekker en andel av påmeldingsavgiften til utøvere, mens overstigende faktureres den enkelte en gang i året.