Årsmøte i Ski- og friidrettsgruppa - 3. mars 2021

Postet av Sørum IL - Ski den 2. Feb 2021

Ski- og friidrettsgruppa i Sørum IL inviterer til digitalt årsmøte 3. mars kl 18:00 – 19:30.

 

Saksliste:

 

 1. Åpning av årsmøtet
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av møteleder og sekretær
 4. Valg av 2 til å underskrive protokollen
 5. Årsmeldingen 2020
 6. Regnskapet 2019
 7. Forslag til budsjett 2021
 8. Forslag til handlingsplan/Årshjul 2021
 9. Innkomne forslag
 10. Valg
 11. Avslutning

 

Forslag til Årsmøtet må være sendt inn til ski@sorumil.no  innen 1 uke før Årsmøtet.

 

Click here to join the meeting