Årsmøte allidrett

Postet av Sørum IL - Allidrett den 13. Feb 2019

Årsmøte i allidrettsgruppen i Sørum IL

Allidrettsgruppen i Sørum IL inviterer til årsmøte


Mandag 4. mars 2019 kl 19.30 på klubbhuset i Lørenfallet


Dagsorden:


1.Åpning

2.Godkjenning av innkalling og saksliste

3.Valg av dirigent og sekretær

4.Valg av to personer til å underskrive protokollen

5.Regnskap fra 2018 og budsjett for 2019

6.Evt innkomne saker

7.Valg av leder og styremedlemmerSaker som ønskes tatt opp på møtet sendes på epost til allidrett@sorumil.no innen 28.mars 2019.


Sakspapirer til møtet kan fås ved henvendelse på epost til allidrett@sorumil.no


Allidrettsgruppa i Sørum IL v/ styret