Sørum Idrettslag søker flere frivillige til styrer og verv

Postet av Sørum IL den 5. Mar 2018

Sørum idrettslag står foran et «generasjonsskifte» og opplever nå et stort behov for å fylle opp med folk som vil være med å ivareta (og utvikle) det brede tilbudet SIL kan tilby i dag.

Vi søker deg som er engasjert i barneidrett og lokalsamfunnet …

… som ønsker å bidra til at det fortsatt skal finnes et rikt aktivitetstilbud i Lørenfallet.

… som brenner for at barna skal ha et godt fritidstilbud.

… som kanskje har småbarn som vil være aktive medlemmer en stund frem i tid.

… som er villig til å sette av noen timer i måneden til idrettsrelatert styrearbeid e.l.

Alle som vil bidra er hjertelig velkommen. Erfaring innenfor administrasjon, styreverv, regnskap eller idrettsarrangement er et pluss, men absolutt ikke påkrevd. Alt kan læres!

I Sørum IL vil du få:

En sosial møteplass med folk i lokalsamfunnet.

Erfaring med styrearbeid og idrettsarrangement.

Mulighet for å påvirke og utvikle idrettslagets vei videre.

Skape idrettsglede for barn i nærmiljøet.

SIL er et lavterskeltilbud med fokus på barneidrett, og består av:

AU – arbeidsutvalget består av leder for idrettslaget, regnskapsansvarlig, ansvarlig for medlemsregisteret, sekretær, og har ansvar for renhold, banemannskap, kioskansvarlig, IT-ansvarlige mm. De er hovedansvarlige for Barnas Dag og Julegrantenningen. Vi trenger å få inn 4 til 6 nye styremedlemmer i AU. To står på valg til leder- og økonomirollen. Kontakt nåværende leder for Sørum IL, Jarle Graff: 900 71 923, sekretær Berit Viddal: 971 43 605 eller mail: au@sorumil.no

HS – HS er Hovedstyret for hele idrettslaget og er øverste besluttende organ, og består av AU og styreleder for hver av de andre idrettsgruppene. AU jobber på oppdrag fra HS.

Allidretten – Sesongen 2017/2018 har allidretten to barnehagegrupper, én gruppe for 1. og 2. klasse og én for 3. klasse. De tilbyr også multisport for 4-7. klasse. Allidretten har bl.a. svømming/bading for alle gruppene. Hver gruppe trenger trenere, trenerkontakter, og folk med livreddersertifisering. En del av oppgavene tillegges foreldrene, men allidretten sentralt administrerer oppsett, medlemslister og eget regnskap. De er også ansvarlig for Idrettslekene; 4 dager med full aktivitet på idrettplassen for barneskole-elever uka før sommerferien begynner. Til våren vil det være behov for ny leder og flere styremedlemmer / trenerkontakter. Kontakt nåværende leder Marit E. Thomas: 980 61 966, marit.enger.thomas@kjelle.vgs.no

Skigruppa – Skigruppa arrangerer skileik og skitrening for barn på 1. – 7. klassetrinn i vinterhalvåret. I tillegg er gruppen ansvarlig for den årlige Telenor skikarusell. Høsten 2017 hadde skigruppa 25 aktive deltakere. Interesserte kan ta kontakt med leder: Monica Møllevik Eek: 48059589, ski@sorumil.no 

Friidretten – Etter flere år uten friidrettsgruppe ble det våren 2017 startet opp igjen som et prøveprosjekt. Ca. 18 barn deltok i snitt gjennom sommerhalvåret, og dersom interessen er til stede til våren starter vi opp igjen. Skistyret er også fungerende styre for friidretten, og til våren er det ønskelig med en fast trenerkontakt til gruppen.  Ta kontakt med leder: Monica Møllevik Eek: 48059589, ski@sorumil.no

Sykkelgruppa - Sykkelgruppa har ett offroad-tilbud for barn/ungdom på Sørum skole fra 4. til 7. klasse. Samt ett voksentilbud til de som trener anslagsvis 2 ganger pr uke. Arrangementsmessig bidrar de på Barnas Dag og har ansvaret for kioskdrift og all servering på Stomperudrittet. Pr i dag er det fem personer i styret, noe som fullt ut dekker behovet for 2018. Men vil likevel gjerne rekruttere 2 personer til styret som kan overlappe fra sesongen 2018 til 2019. Det er også behov for 2 trenere til barne- / ungdomsgruppa. Det er på sikt behov for «nytt blod» og gjerne personer med barn/ungdom på ovennevnte skoletrinn.

Hvis du vil gjøre en innsats for sykkelinteressen i lokalsamfunnet, ta kontakt med leder Jan Erik Haugen: 95400755, jan.erik.haugen@midthaug.no

SAS – SAS-gruppa er ansvarlig for alle Stomperudarrangementene. I tillegg legger de ned mye dugnadsarbeid, har jobbet frem utbygging og -bedring av lysløypa, og sitter på mye kunnskap og erfaring fra SIL. Som ett eksempel av mange, gjennomførte de høsten 2017 bl.a. Stomperudrittet; med et stort antall klasser og løyper, var avsluttende runde i NorgesCupen for terrengmaraton og Regionmesterskapet Øst. De hadde med seg ca. 90 frivillige. På sikt vil det være behov for noen til å ta over stafettpinnen og videreføre disse tradisjonsrike arrangementene. Ta kontakt med leder Per Hannaseth: 400 05 421, sas@sorumil.no

Fotballgruppa – Høsten 2017 hadde SIL 8 fotballag, fra barnehagegruppe til oldboys, og er en svært populær gruppe. Det er ca. 100 aktive fotballspillere i SIL, og 150 medlemmer. Vårt fokus er på lavterskel breddefotball og å ha så mange spillere med så lenge som mulig. Ved nok interesse og bemanning gjennomføres Tine Fotballskole for barn på sensommeren. Gruppa er avhengig av mange frivillige og foreldre som stiller som trenere, assistenter og kioskvakter. Styret består av 5 medlemmer, og vil gjerne ha kontakt med flere som ønsker å bidra i en eller annen form. Ta kontakt med leder Roy Frivoll: 930 90 980, raf@avantor.no

Interesserte bes å ta kontakt innen 20. mars.

www.sorumil.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.