Sørum IL - fremtiden

Postet av Sørum IL den 24. Sep 2018

Sørum Idrettslag søker alltid etter å utvikle oss videre. Vi har det siste året vært med i engasjementet rundt bevaring av Sørum skole, noe som foreløpig ser ut til å være en sak med lykkelig slutt.

Men hva som skjer i fremtiden er alltid uvisst. Blant annet derfor, men også fordi vi ser at vårt nåværende idrettsanlegg begynner å dra på årene, ønsker vi alt nå å se på muligheten for å kunne bygge et nytt idrettsanlegg.

For at vi skal ha muligheten til å realisere et slikt prosjekt, er vi avhengig av flere ting, men ikke minst økonomisk kapital. Derfor har Sørum IL, etter vedtak fra årsmøtet, satt i gang et arbeid som foreløpig er konkretisert i en høringsuttalelse til Sørum kommune om kommuneplanen. Det vi ønsker er å på sikt omregulere tomten hvor dagens idrettsanlegg ligger til boligformål, slik at vi kan selge tomten til boligutvikling, samtidig som et område ved lysløypa og Sørum skole omreguleres til idrettsformål og deretter kan makeskiftes mot andre av idrettslagets tomteareal, for at vi kan bygge nytt idrettsanlegg der.

Vi ønsker å bygge et mer moderne anlegg enn vi har i dag, med friidretts- og fotballanlegg som tilfredsstiller dagens krav sportslig, i tillegg til å erstatte dagens klubb- og foreningshus med lokaler i en enkel idrettshall, en hall som forhåpentligvis også kan fungere som en oppgradert gymsal for Sørum skole.

Ved å få realisert disse planene, håper Sørum IL på å få et økt elevgrunnlag for Sørum skole, noe som vil være meget viktig for å kunne beholde skolen også i mange år fremover, i tillegg til at vi kan bidra til å utvikle Lørenfallet som tettsted, samt ikke minst kunne gi alle våre barn og unge (og voksne) et bedre sportslig tilbud her i bygda.

Men dette tar tid. Først har vi nå sendt inn en høringsuttalelse til kommunen, prosessene videre er langdryge, og en eventuell flytting av idrettslaget vil ikke bli realisert på flere år enda, vi snakker nok om i alle fall 10 år før det skjer mye konkret, sannsynligvis også flere år enn det, men et sted må vi begynne, og det har vi nå prøvd å gjøre.

Vi håper kommunen ser positivt på vårt innspill, så vil tiden vise hva vi kan få til her i Lørenfallet, men støtt gjerne opp om arbeidet, Sørum IL er alltid åpne for flere medlemmer og for flere frivillige som kan ta et verv i idrettslaget. Vi trenger deg.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.