Årsmøte Sørum IL

Postet av Sørum IL den 22. Apr 2021

Årsmøtet i Sørum Idrettslag avholdes torsdag 27. mai kl. 19:00, digitalt på Teams.


Dersom det skulle komme endringer i restriksjonene innen 20. mai som gjør det mulig å avholde fysisk møte, kan dette møtet endres med en ukes varsel.

Følg med her på www.sorumil.no og våre facebook-sider for sakspapirer.


Vel møtt!


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmM4NTNiNjItYjJkOS00YjkwLWJlMTYtYTAzYzZlNWQxNWQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bbf77a8f-7fa8-45a0-81db-7ad345a349c0%22%2c%22Oid%22%3a%226d968d6e-7a86-4bcd-97e4-95e7610123b9%22%7d


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.